Contributie

Inschrijfgeld €7,00 eenmalig

De contributie is opgebouwd uit een deel lidmaatschap Doorzetters en een deel waarvan de hoogte afhankelijk is de activiteit. De contributie is  per kwartaal verschuldigd.

Lidmaatschap € 10,00 per kwartaal

Zwemmen € 30,00 per kwartaal
Paardrijden € 30,00 per kwartaal
Inloop/Carnaval € 2,00 per kwartaal
Dansen € 2,00 per kwartaal

Wil je de contributie opzeggen, doe dit dan schriftelijk een maand voor het einde van het kwartaal naar:  ledenadministratie@doorzetters-geldrop.nl